TPMS

TPMS (Tire Pressure Monitoring System) är system som blir allt vanligare i nya bilar för att ge föraren information om lufttrycket i däcken under körning. Det finns två grundtyper av TPMS på marknaden:

  • Indirekt TPMS som mäter skillnader i rotationshastighet mellan de olika hjulen genom ABS-systemet. Indikerar med en symbol när lufttrycket sjunkit i något däck.
  • Behöver kalibreras exempelvis vid byte av däckdimension eller ändring av lufttryck.
  • Direkt TPMS som mäter lufttrycket i alla däck (ibland även reservhjulet) via sensorer i varje hjul. Indikerar vilket däck som tappat lufttrycket och visar det aktuella lufttrycket i däcken.
  • Ny sensor i ett hjul måste normalt programmeras för bilens TPMS-system, men det finns även självprogrammerande sensorer. Det direkta systemet blir sannolikt det vanligaste.

Så säger regelverket

  • För att få ett EU-typgodkännande på en ny personbilsmodell (plattform) måste personbilen från och med den 1 november 2012 vara utrustad med TPMS.
  • Från och med den 1 november 2014 måste TPMS finnas i alla nya personbilar som säljs, registreras eller tas i bruk, oavsett produktionsdatum.
  • Reglerna gäller personbilar med en totalvikt av högst 3500 kg avsedda för persontransporter med max nio sittplatser (fordonskategori M1).
  • Vid byte av hjul på personbil med direkt TPMS, till exempel vid byte till vinterhjul, måste de nya hjulen också vara försedda med TPMS-sensorer som är avpassade och programmerade för fordonet. (Gäller alltså personbilar typgodkända från den 1 november 2012 och alla nya personbilar från den 1 november