Vanliga frågor & svar

Hur skall jag lagra mina däck?

Förvara dina däck svalt, torrt och mörkt.

Vart skall man placera de bästa däcken?

De däck som har det största mönsterdjupet eller bedöms ha det bästa väggreppet bör vara monterade bak på fordonet för att minska risken för sladd vid bromsning och i svängar. Däcken med största dubbutsticket bör monteras bak. Detta gäller både fram- och bakhjulsdrivna bilar.

Vad är vinterdäck?

Vinterdäck kan vara antingen dubbade däck eller så kallade odubbade friktionsdäck. Däcken ska vara särskilt framtagna för vinterkörning och märkta M+S, M-S, M.S., M&S, MS eller Mud and Snow.
Obs! Det förekommer däck som är märkta med M och S utan att vara särskilt framtagna för vinterkörning, exempelvis grovmönstrade terrängdäck. Eftersom det inte framgår av däcken om de är särskilt framtagna för vinterkörning, har STRO (The Scandinavian Tire and Rim Organization) och Däckbranschens Informationsråd tagit fram listor över tillåtna vinterdäck. Du kan även få information från din däckhandlare. Sommardäck har en gummiblandning som gör att de blir för hårda när det är kallt. Därför bör man använda vinterdäck när temperaturen närmar sig noll eller när det är minusgrader.

När är det vinterväglag?

Det anses vara vinterväglag om det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägbanan.

När är det tillåtet med dubbdäck?

Det är tillåtet att använda dubbdäck under perioden 1 oktober–30 april.
Obs! Från och med den 1 december kommer dubbdäcksförbudet att utökas och gälla från den 16 april till och med den 30 september. Dubbdäck får användas även under annan tid, om det är eller befaras bli vinterväglag.

Om bilen har dubbdäck måste också en släpvagn som är kopplad till bilen ha det vid vinterväglag. Har bilen odubbade däck får släpvagnen ha antingen dubbade eller odubbade vinterdäck. Det får inte finnas både dubbade och odubbade däck på fordonet.

Under vilken period är det krav på vinterdäck?

När du kör personbil (klass I*), personbil klass II (husbilar) med en totalvikt av högst 3,5 ton, lätt lastbil samt lätt buss är det krav på vinterdäck eller likvärdig utrustning under perioden 1 december – 31 mars, om det är vinterväglag. Om du drar släpvagn efter, gäller kravet även denna.

*) Till personbil klass I hör samtliga fordon som är registrerade som personbil och som inte tillhör personbil klass II.

Undantag från kravet

Trots kravet på vinterdäck får ett fordon köras i följande fall, om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten:

Vid provkörning eller bogsering av fordonet i samband med reparation eller liknande ändamål.
Vid färd den kortaste, lämpligaste vägen till och från närmaste besiktningsorgan (Bilprovningen).
Om fordonet enligt vägtrafikregistret är trettio år eller äldre.
Om fordonet är registrerat i utlandet. (Observera! Detta undantag tas bort från och med den 1 december)
Vid färd som påbörjas eller avslutas i utlandet. (Observera! Detta undantag tas bort från och med den 1 december)
Om du kör med stöd av saluvagnslicens (grön registreringsskylt) den kortaste, lämpligaste vägen från hamn, järnvägsstation, fabrik, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till en annan sådan plats, lokal eller garage. Med saluvagnslicens får fordon även köras vid demonstration eller försäljning.
Om fordonets däck enligt uppgift i vägtrafikregistret har en fälgdiameter som är 10 tum eller mindre.

Vilket mönsterdjup måste jag ha vid vinterväglag?

Vid vinterväglag under perioden 1 december–31 mars ska mönsterdjupet vara minst 3 mm på däck till personbilar, lätta lastbilar och bussar med en totalvikt av högst 3,5 ton samt släpvagnar som dras av dessa fordon.

Lastbil, buss och personbil klass II med en totalvikt över 3,5 ton ska ha däck med ett mönsterdjup på minst 5 mm vid vinterväglag under perioden 1 december till och med 31 mars. Kravet gäller för samtliga däck på fordonet. Kravet gäller inte för tillkopplade släpfordon.

Vad gäller för tunga fordon och vinterdäck?

Tunga fordon omfattas inte av kraven på vinterdäck, men observera krav på mönsterdjup ovan. Transportstyrelsen rekommenderar ändå att vinterdäck används vid vinterväglag.