TPMS (Tire Pressure Monitoring System)

Detta är ett system som blir allt vanligare i nya bilar för att ge föraren information om lufttrycket i däcken under körning.

Det finns två grundtyper av TPMS på marknaden:

Indirekt TPMS som mäter skillnader i rotationshastighet mellan de olika hjulen genom ABS-systemet som i stället indikerar med en symbol när lufttrycket sjunkit i något ut av hjulen.
Behöver kalibreras exempelvis vid byte av däckdimension eller ändring av lufttryck.
Direkt TPMS som mäter lufttrycket i alla däck (ibland även reservhjulet) via sensorer i varje hjul. Indikerar vilket däck som tappat lufttrycket och visar det aktuella lufttrycket i däcken.
Ny sensor i ett hjul måste normalt programmeras för bilens TPMS-system, men det finns även självprogrammerande sensorer. Det direkta systemet blir sannolikt det vanligaste.

Så säger regelverket
För att få ett EU-typgodkännande på en ny personbilsmodell (plattform) måste personbilen från och med den 1 november 2012 vara utrustad med TPMS.
Från och med den 1 november 2014 måste TPMS finnas i alla nya personbilar som säljs, registreras eller tas i bruk, oavsett produktionsdatum.
Reglerna gäller personbilar med en totalvikt av högst 3500 kg avsedda för persontransporter med max nio sittplatser (fordonskategori M1).
Vid byte av hjul på personbil med direkt TPMS, till exempel vid byte till vinterhjul, måste de nya hjulen också vara försedda med TPMS-sensorer som är avpassade och programmerade för fordonet.